فرایند کانون ارزیابی

فرآیند ارزیابی از چهار مرحله اساسی تشکیل شده که عبارتند از: مشاهده فعال، ثبت مشاهدات، دسته‌بندی یادداشت ها و درجه بندی شایستگی ها.

در زمان ارزیابی، واکنش های مختلف ارزیابی شوندگان از قبیل رفتار، گفتار و تمرین های نوشتاری توسط ارزیابان آموزش دیده به دقت مورد مشاهده و ثبت قرار می‌گیرد و جزئیات این پاسخ‌‌ ها با مشاوره کارشناسان منابع انسانی با شایستگی‌‌های مورد نیاز انطباق داده می‌شود. آنگاه شایستگی ‌های بدست آمده با نتایج حاصل از آزمون‌ های شخصیتی، شغلی، علائق و توانمندی‌ها مقایسه گردیده و در پایان هر دوره، تیمی مرکب از مدیران ارشد و مسئولین مستقیم افراد (ارزیابان) و کارشناسان و مشاوران روانشناس و منابع انسانی به ترسیم نیمرخ‌‌های فردی و شغلی افراد می‌پردازند. پس از پایان دوره ارزیابی، نتایج این بررسی ‌ها به صورت یک گزارش نهایی در اختیار شرکت/ سازمان قرار داده می ‌شود. این گزارش منعکس کننده شایستگی‌‌ها و مهارت‌‌های تک تک افراد شرکت کننده در ارزیابی خواهد بود. همچنین طی جلساتی نتایج بدست آمده با حضور مشاورین ارزیابی مورد بحث قرار گرفته و در صورت لزوم، طرحی جهت بهبود و توسعه مهارت‌ها و شایستگی‌های افراد و نیز آموزش افرادی که فاقد مهارت‌‌های لازم هستند تهیه و جهت اجرا در اختیار مسئولین قرار خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *