پارتنر آکادمی نوآوری های منابع انسانی هلند
مدیریت و توسعه استعداد

پارتنر آکادمی نوآوری های منابع انسانی هلند
پارتنر آکادمی نوآوری های منابع انسانی هلند
از طریق لینک دانایی پارس از 10 درصد تخفیف برای دوره های آموزشی آکادمی بهره مند شوید. آکادمی نوآوری های منابع انسانی هلند بعنوان بزرگترین آکادمی توسعه مهارتهای نوآورانه منابع انسانی در جهان است که خدمات خود را به صورت آنلاین به حرفه ای های منابع ان...
سنجش و توسعه تاب آوری
سنجش و توسعه تاب آوری
تحلیل داده های منابع انسانی
تحلیل داده های منابع انسانی
سنجش و ارزیابی شایستگی
سنجش و ارزیابی شایستگی
{:fa} مقدمه در ميان عوامل گوناگوني كه به موفقيت سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي در انجام وظايف و مسوليت‌هاي محوله منجر ‌مي‌گردد، نقش مديران اهميت قابل توجهی دارد. مديران بواسطه وظايف و اختياراتي كه به عهده دارند، مي‌توانند نقش بي بديلي را در هدايت و ر...
خدمات کوچینگ و منتورینگ
خدمات کوچینگ و منتورینگ
خدمات کوچینگ و منتورینگ تحول آفرین، شامل ارائه آموزش های مورد تایید فدراسیون بین المللی کوچینگ، طراحی مسیر توسعه فردی و سازمانی و ارائه راهکارهای عملیاتی رشد و توسعه به سازمان ها است كه برنامه آن به‌صورت مفصل در تصوير و بروشور زير تشريح شده است. ...
مدیریت و توسعه استعداد
مدیریت و توسعه استعداد
خدمات موسسه در راستاي مديريت و توسعه استعداد  به دو دسته تقسيم مي‌شود: خدمات مشاوره آموزشي: كمك به فرد براي شناسايي نقاط ضعف علمي، تجربي و مهارتي خود و نيازهاي او جهت برآورده كردن الزامات شغلي و حرفه‌اي مد نظر سمينارها و كارگاه‌هاي آموزشي: کارگ...
بالا