پیوند ها

مدیریت و توسعه استعداد

مدیریت و توسعه استعداد
خدمات موسسه در راستاي مديريت و توسعه استعداد  به دو دسته تقسيم مي‌شود: خدمات مشاوره آموزشي: كمك به فرد براي شناسايي نقاط ضعف علمي، تجربي و مهارتي خود و نيازهاي او جهت برآورده كردن الزامات شغلي و حرفه‌اي مد نظر سمينارها و كارگاه‌هاي آموزشي: کارگاه های آموزشی تخصصی در موضوعات جدید و نوین مدیریتی مانند توسعه منابع انسانی، توسعه رهبری، مدیریت و توسعه استعداد، کوچینگ و منتورینگ
Read More