Talent Springboard

خدمات موسسه در راستاي مديريت و توسعه استعداد  به دو دسته تقسيم مي‌شود:

خدمات مشاوره آموزشي: كمك به فرد براي شناسايي نقاط ضعف علمي، تجربي و مهارتي خود و نيازهاي او جهت برآورده كردن الزامات شغلي و حرفه‌اي مد نظر

سمينارها و كارگاه‌هاي آموزشي: کارگاه های آموزشی تخصصی در موضوعات جدید و نوین مدیریتی مانند توسعه منابع انسانی، توسعه رهبری، مدیریت و توسعه استعداد، کوچینگ و منتورینگ

2 thoughts on “Talent Springboard

  1. با سلام
    اگه میشه لطف بفرمایید کتابها یا مقالاتی رو در این زمینه معرفی بفرمایید و زمان برگزاری دوره ها نیز اعلام شود همراه با نام اساتید .

  2. با سلام
    اگه میشه لطف بفرمایید کتابها یا مقالاتی رو در این زمینه معرفی بفرمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *