درباره ما

     موسسه مطالعات راهبردی دانایی پارس

موسسه مطالعات راهبردی دانایی پارس با هدف ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاورهای در حوزه منابع انسانی، فعالیت خود را آغاز نمود. این موسسه در راستای اهداف بلندمدت خود و با توجه به خط‏‌مشی اجرایی، مسئولیت مطالعه، طراحی، راهبری، استقرار و ارزیابی نظام‌های مدیریت و توسعه منابع انسانی و کاربرد فناوری در حوزه مدیریت توسعه سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی را برعهده دارد.

ما مجموعه‌اي پیشرو برای یادگیری، توسعه و تعالی سازمانی هستیم و با بهره‌گیری از روش‌های نوین جهانی و تسهیلات و تجهیزات آموزشی، از طریق ارائه خدمات پژوهشی، آموزشی و مشاوره، به مدیران كمك می‎كنیم تا بهره‌وری را افزایش داده و عملكرد خود را بهبود بخشند.

خدماتی كه ما ارائه می‎كنیم كاملاً متفاوت است، ما را به‌عنوان همكار استراتژیك خود بپذیرید و از ما بخواهید تا برای دستیابی به بهترین اهداف سازمانی، شما را در مسیر تعالی همراهی كنيم.